Erkenning en subsidiëring als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking zonder beheersovereenkomst