Enterohemorragische E.coli-infectie (EHEC)

Enterohemorragische E. coli (EHEC) - infectie is een ernstige bacteriële infectie veroorzaakt door shigatoxineproducerende Escherichia coli. Een infectie met EHEC kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree, of bloederige diarree (hemorragische colitis) veroorzaken. Als complicatie kan hemolytisch uremisch syndroom (HUS) optreden.

Mogelijke besmettingsroutes zijn voornamelijk voeding, contact met  besmet vee of transmissie van mens op mens.

Het is zeker aanbevolen om elke geïsoleerde stam of het stoelgangstaal (bij HUS ook serum) naar het NRC te sturen worden voor verdere kweek, confirmatie en typering.

 • Verwekker: Shigatoxineproducerende Escherichia coli (of verocytotoxine producerende Escherichia coli)
 • Incubatieperiode: 1 tot 14 dagen
 • Waarom melden: Identificatie van besmettingsbronnen

pdf bestandRichtlijn Shigatoxineproducerende E.Coli (STEC) infectie (versie 2017).pdf (559 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • EHEC diarree: diarree of abdominale pijn
 • HUS: acuut nierfalen met minstens één van de volgende:
  • microangiopatische hemolytische anemie
  • trombocytopenie

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van mens op mens
 • transmissie van dier op mens
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
 • blootstelling aan besmet voedsel of drinkwater
 • blootstelling via omgeving

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • isolatie uit een klinisch staal van een Escherichia coli stam die shigatoxine produceert of stx1 of stx2 genen bezit
 • isolatie van een niet-sorbitol fermenterende (NSF) Escherichia coli 0157, al dan niet met stx gen
 • directe detectie van stx1 of stx2 genen (zonder isolatie van de stam)
 • directe detectie van vrij shigatoxine in stoelgang (zonder isolatie van de stam)
 • specifieke AL respons bij een HUS patiënt

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria van HUS

Waarschijnlijk

patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie