Engagementsverklaring VIP²GGZ

Vanaf 2019 wordt er gewerkt met een opting-out systeem. Dit betekent dat uw engagementsverklaring die u via dit webformulier indient, afdrukt en ondertekend terugbezorgt geldig blijft totdat u een nieuwe engagementsverklaring bezorgt. Dit dient enkel te gebeuren indien uw voorziening in de toekomst niet langer wenst deel te nemen aan een domein of wel wenst deel te nemen aan een extra domein.

Bij de start van een nieuw domein of een nieuwe indicator binnen een bestaand domein zullen de voorzieningen hierover steeds geinformeerd worden en uitgenodigd worden om deel te nemen.

 

 

 

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Begin
  • 3 Begin
  • 4 Pagina-einde
  • 5 Voltooid
Gelieve het type voorziening aan te duiden waarvoor u een engagementsverklaring wil indienen.
Selecteer uw revalidatievoorziening
Geef hier de naam van uw mobiel team in