Engagementsverklaring VIP² GGZ 2019

Het VIP² project heeft zich laten inspireren op een referentiekader dat ontwikkeld werd in Alberta, Canada. Dat referentiekader duidt 6 domeinen aan die allen aspecten zijn van kwaliteitsvolle GGZ, namelijk

 • aanvaardbaarheid
 • toegankelijkheid
 • geschiktheid
 • effectiviteit
 • efficiëntie
 • veiligheid

 Momenteel zijn er 3 domeinen waar de voorzieningen kunnen op intekenen. Voorzieningen kunnen enkel kiezen voor deelname op niveau van domein en niet per indicator.

Het engagement voor deelname brengt met zich meebrengt dat men de resultaten wenst te publiceren.

 • Domein Aanvaardbaarheid:
  • Vlaamse Patiëntenpeiling GGZ
   Deelname kan voor alle GGZ voorzieningen
 • Domein Geschiktheid:
  • Inzet van ervaringsdeskundigen
   Wordt niet gemeten in 2019
 • Domein Veiligheid:
  • Audit suïcidepreventiebeleid
   Deelname kan voor alle GGZ voorzieningen
  • Audit volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift
   Deelname kan voor PZ, PVT, PAAZ

 

Bij een nieuwe of gewijzigde engagementsverklaring dient er door de kwaliteitsverantwoordelijke een webformulier ingediend te worden. Enerzijds worden de engagementen per domein opgevraagd, anderzijds worden alle contactpersonen en auditoren met hun contactgegevens opgevraagd. Na het correct invullen van dit webformulier wordt er een mail verstuurd. Deze mail moet afgedrukt worden om het te laten ondertekenen door de daarvoor bevoegde personen (medisch directeur/algemeen directeur/…). Vervolgens moet het teruggestuurd worden naar kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be.

 

pdf bestandOverzicht metingen en proefmetingen VIP² GGZ 2019 (650 kB)