Eisenkader voor de internistische patiënt

Laatste aanpassingen aan de eisenkaders

Met de publicatie van het eisenkader voor de cardiale patiënt, hebben we ook de bestaande eisenkaders, voor de chirurgische en internistische patiënt, hieraan afgetoetst. De bedoeling is om soortgelijke eisen doorheen de verschillende eisenkaders op dezelfde manier te formuleren en te actualiseren. We houden hierbij wel rekening met de specificiteit van de doelgroepen binnen de eisenkaders, zodat lichte verschillen mogelijk blijven.

De eisen die werden aangepast, zijn ziekenhuisbrede eisen. We hebben die geactualiseerd. De eisenkaders blijven daardoor inhoudelijk grotendeels behouden.

De wijzigingen hebben we in de eisenkaders aangeduid in rode kleur. Voor de internistische patiënt zijn er aanpassingen in:

  • Eisenkader D dienst en niet-chirurgische daghospitalisatie

  • Eisenkader Spoed en MUG

  • Eisenkader intensieve zorg

  • Globaal thematisch eisenkader internistisch zorgtraject

In de cardiale eisenkaders hebben we tegelijk een eis geschrapt in beide onderdelen om analoog te blijven met de overige eisenkaders.

De eisenkaders

Het eisenkader voor het zorgtraject van de internistische patiënt en de kritieke diensten wordt gebruikt bij de inspectierondes van Zorginspectie. Het eisenkader bevat alle eisen die de sector en de overheid beschouwt als cruciaal voor de kwaliteit van zorg binnen het betreffende zorgtraject. Het bestaat uit 4 onderdelen:

In dit eisenkader staat onderlijnd welke eisen Zorginspectie zal aftoetsen tijdens het nalevingstoezicht. Deze eisen zijn ook aangeduid als "check 1". De onbewerkbare PDF-versie is de enige officiële versie van het eisenkader.

Globaal thematisch eisenkader

pdf bestandGlobaal thematisch eisenkader internistische patiënt (4.75 MB)

Bewerkbaar bestand: xlsx bestandGlobaal thematisch eisenkader internistische patiënt (294 kB)

Het globale eisenkader is opgemaakt om alle eisen m.b.t. het internistische eisenkader thematisch te benaderen. Elke eis draagt een uniek nummer. De onbewerkbare PDF-versie is de enige officiële versie van het eisenkader.

High-level desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen met lumen

pdf bestandEisenkader high-level desinfectie flexibele endoscopen met lumen (125 kB)

Bij de publicatie van het voorlopig eisenkader werd aangegeven dat het onderdeel m.b.t. high-level desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen met lumen, tijdens de inspecties niet zou worden meegenomen als te inspecteren onderdeel in functie van erkenning.

Een aantal eisen rond desinfectie van flexibele endoscopen zullen via nulmeting worden afgetoetst in een steekproef van ziekenhuizen nadat de eerste ronde (check 1) van de inspecties van het internistisch zorgtraject is afgerond.

Het onderdeel m.b.t. desinfectie van flexibele endoscopen wordt dus volledig losgekoppeld van de inspectieronde.

Meer info