Eisenkader voor de chirurgische patiënt

Laatste aanpassingen aan de eisenkaders

Met de publicatie van het eisenkader voor de cardiale patiënt, hebben we ook de bestaande eisenkaders, voor de chirurgische en internistische patiënt, hieraan afgetoetst. De bedoeling is om soortgelijke eisen doorheen de verschillende eisenkaders op dezelfde manier te formuleren en te actualiseren. We houden hierbij wel rekening met de specificiteit van de doelgroepen binnen de eisenkaders, zodat lichte verschillen mogelijk blijven.

De eisen die werden aangepast, zijn ziekenhuisbrede eisen. We hebben die geactualiseerd. De eisenkaders blijven daardoor inhoudelijk grotendeels behouden.

De wijzigingen hebben we in de eisenkaders aangeduid in rode kleur. Voor de chirurgische patiënte zijn er aanpassingen in:

  • Eisenkader C dienst en chirurgische daghospitalisatie
  • Eisenkader operatiekwartier

In de cardiale eisenkaders hebben we tegelijk een eis geschrapt in beide onderdelen om analoog te blijven met de overige eisenkaders.

De eisenkaders

Het eisenkader voor het zorgtraject van de chirurgische patiënt wordt gebruikt bij de inspectierondes van Zorginspectie. Het eisenkader bevat alle eisen die de sector en de overheid beschouwt als cruciaal voor de kwaliteit van zorg binnen het betreffende zorgtraject. Het bestaat uit 4 onderdelen:

De onbewerkbare PDF-versie is de enige officiële versie van het eisenkader.

Meer info