eHealthMonitor 2019 gelanceerd

  • 28 oktober 2019

Hoe kunnen we onze e-Gezondheidstoepassingen verder verbeteren? Om die vraag te beantwoorden, lanceerde de overheid op 24 oktober de eHealthMonitor 2019. 

Wat is de eHealthMonitor?

De eHealthMonitor is een grote bevraging van actoren in de zorg en de burger over de kennis van eHealth-toepassingen in de Belgische zorgsector. De monitor is één van de punten uit het Actieplan eGezondheid 2019-2021. Zorg en Gezondheid werkt en financiert hieraan mee.

Waarom is de bevraging belangrijk voor Zorg en Gezondheid?

Uit de eHealth-monitor komen aanbevelingen die:

  • de beleidsmakers kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuw beleid of bijsturen van beleid.
  • belangengroepen kunnen gebruiken in de communicatie met hun achterban en bij het bepalen van de prioriteit van hun activiteiten.

Zorg en Gezondheid wil de resultaten van de bevraging gebruiken bij diverse eGezondheidstoepassingen (zoals bijvoorbeeld Vitalink). Zo kunnen de resultaten ons helpen om de eHealth-toepassingen beter en gebruiksvriendelijker te maken, en leren ze ons ook waar de eventuele knelpunten zitten. Bijkomend verwerven we inzicht in wat burgers en zorgverleners van ons verwachten op het vlak van eGezondheid.  

Dit alles zal ons helpen om voor diverse projecten, die inzetten op eGezondheid/eHealth, realistische en haalbare doelstellingen te bepalen.

Waarom zijn digitale toepassingen zo belangrijk?

Digitale toepassingen zijn vandaag onmisbaar in de zorg. Ze vormen een sleutel om de administratie te vereenvoudigen, ze ondersteunen zorgverleners in hun zorgtaken, ze helpen de organisatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren, ze bieden zorgverleners en patiënten meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren én ze plaatsen patiënten mee(r) aan het roer van hun gezondheid.

Welke doelgroepen worden bevraagd?

Zorgverleners (huisartsen, arts-specialisten, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, zorgkundigen) en burgers.

Het onderzoek staat open voor iedereen die al eens zorg heeft ontvangen. Een dokter- of ziekenhuisbezoek, maar ook het afhalen van uw medicatie bij de apotheek tellen mee. Elke mening telt! Neem dus zeker deel.

Deelnamebutton groen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door imec
Meer info op www.ehealthmonitor.be.