Eetexpert

Eetexpert

016 84 56 99

Eetexpert werkt als onafhankelijk kenniscentrum ter ondersteuning en professionalisering van de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van eet- en gewichtsproblemen bij alle leeftijdsgroepen. Speciale aandacht gaat naar de diverse problemen (ziekten, aandoeningen) in verband met eten en gewicht, alsook alle bio- en psychosociale factoren die hiermee samen kunnen hangen. Het is een kenniscentrum voor de overheid, hulpverleners, organisaties en personen die met deze problemen te maken hebben.

Eetexpert richt zich op:

  • problemen die verband houden met eten (niet eten, te weinig eten, verkeerd eten);
  • problemen die verband houden met lichaamsgewicht (probleem gedrag ten opzichte van lichaamsbeweging, ondergewicht en overgewicht);
  • alle ziekten en aandoeningen, sociale omgevingsfactoren, factoren inzake ontwikkeling en levensstijl die daarmee samenhangen.

Locatie

Bergestraat 60
3220 Holsbeek
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

120.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest

Doelgroepen

  • algemene bevolking (alle leeftijdsgroepen);
  • de Vlaamse overheid;
  • niet limitatief: zorgverstrekkers en preventiewerkers, verder intermediairen te noemen;
  • organisaties met terreinwerking, partnerorganisaties en Logo’s;

Resultaatgebieden

  1. het aanbod van informatie, documentatie en advies; 
  2. de ontwikkeling van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd worden;
  3. de ondersteuning van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.