Eetexpert

Eetexpert

016 84 56 99

Eetexpert werkt als onafhankelijk kenniscentrum ter ondersteuning en professionalisering van de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie en van de zorg en behandeling (eerste lijn tot en met gespecialiseerde zorg) van eet- en gewichtsproblemen bij alle leeftijdsgroepen. Speciale aandacht gaat naar de diverse problemen (ziekten, aandoeningen) in verband met eten en gewicht, alsook alle bio- en psychosociale factoren die hiermee samen kunnen hangen. Het is een kenniscentrum voor de overheid, hulpverleners, organisaties en personen die met deze problemen te maken hebben.

Eetexpert richt zich op:

 • problemen die verband houden met eten (niet eten, te weinig eten, verkeerd eten);
 • problemen die verband houden met lichaamsgewicht (probleem gedrag ten opzichte van lichaamsbeweging, ondergewicht en overgewicht);
 • alle ziekten en aandoeningen, sociale omgevingsfactoren, factoren inzake ontwikkeling en levensstijl die daarmee samenhangen.

Locatie

Bergestraat 60
3220 Holsbeek
België

Online

Beheersovereenkomst 'eet- en gewichtsproblemen'

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2019 - 31 december 2023

Budget

350.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • algemene bevolking;
 • personen met een verhoogd gezondheidsrisico;
 • kansengroepen/personen met een lagere socio-economische status/groepen die gekenmerkt zijn door een bijzondere kwetsbaarheid;
 • de Vlaamse overheid;
 • relevante partnerorganisaties binnen en buiten het preventieve gezondheidsbeleid;
 • niet limitatief: relevante organisaties met terreinwerking en Logo's, zorgactoren en gezondheids- en welzijnsorganisaties, verder intermediairs te noemen;
 • relevante organisaties uit diverse settings uit het strategisch plan 'De Vlaming leeft gezonder'.

Resultaatgebieden

 1. het aanbod van informatie, documentatie en advies; 
 2. de ontwikkeling van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd worden;
 3. de disseminatie van methodieken;
 4. de ondersteuning van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
 5. de uitvoering van methodieken.