Eerstelijnszones in Vlaanderen

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

Door deze hervorming willen we de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. Een team van acht transitiecoaches begeleidt dit veranderingsproces (xlsx bestandVerdeling eerstelijnszones per transitiecoach en contactgegevens (23 kB)

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zorgraden

De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad. Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen en een procedure voor de samenstelling van de zorgraden opgesteld.