Eerstelijnszones en zorgraden

Eerstelijnszones

De eerstelijnszone is een centraal aspect in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. 

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle eerstelijnszones vind je op www.eerstelijnszone.be 

Voorlopige zorgraden

De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad. Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen en een procedure voor de samenstelling van de voorlopige zorgraden opgesteld. Begin november 2019 was er overal in Vlaanderen een voorlopige zorgraad opgericht.

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.

Erkenningsaanvraag zorgraden

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat op uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsaanvraag kan ingediend worden voor een zorgraad. De voorlopige zorgraden nemen hiertoe het initiatief en leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de erkenningsaanvraag moet indienen.

In deze tijdstabeldocx bestandTijdstabel zorgraden.docx (29 kB) worden de uiterste inleverdata van de op te leveren stukken opgelijst.

Zorg en Gezondheid biedt zoveel als mogelijk ondersteuning aan de initiatiefnemers door templates en instrumenten ter beschikking te stellen.

In het kader van de oprichting en werking van de vzw en de indiening van docx bestanderkenningsaanvraag voor een zorgraad (143 kB) is het mogelijk dat een lokaal bestuur, rechtspersoon, feitelijke vereniging of samenwerkingsverband een mandaat geeft aan een rechtspersoon ( = afgevaardigde). Je kan hiervoor gebruik maken van het docx bestandsjabloon om een mandaat te geven aan een rechtspersoon (214 kB).

Beleidsplan

Bij de erkenningsaanvraag wordt een beleidsplan gevoegd voor de eerste twee werkingsjaren. Hier vind je eendocx bestandtemplate voor een beleidsplan voor zorgraden (211 kB).

Zo'n beleidsplan impliceert o.a. het opstellen van een beperkte omgevingsanalyse. Als input hiervoor heeft Zorg en Gezondheid een aantal indicatoren verzameld die de zorgzwaarte van een populatie bepalen. Welke zijn deze risicofactoren per gemeente? xlsx bestandOverzichtstabel met risicofactoren per gemeente (168 kB).

Uiteraard kan ook alle informatie die verzameld en besproken werd tijdens het vormingstraject van de (voorlopige) zorgraad (bv. naar aanleiding van oefeningen en uitwisselingen in veranderteams en veranderfora) gebruikt worden als input voor de omgevingsanalyse.

Statuten

De aanvrager van een erkenning als zorgraad is een vzw, of een vzw in oprichting. De statuten hoeven nog niet gepubliceerd te zijn in het Belgisch Staatsblad, maar ze moeten wel ingediend zijn. Hieronder vind je voorbeeldstatuten voor een vzw die de erkenning als zorgraad aanvraagt.

docx bestandVoorbeeldstatuten van een zorgraad (84 kB)

Deze voorbeeldstatuten zijn in overeenstemming met de nieuwe vennootschapswetgeving. Uiteraard kan elke zorgraad – waar gewenst – aanpassingen doen.  We hebben in de voorbeeldstatuten ook aangegeven waar een eigen invulling mogelijk/wenselijk is.

Financiering

De modaliteiten voor de subsidiëring van de zorgraden zijn geregeld in het besluit van 17 mei 2019 voor de erkenning en subsidiëring van de zorgraden (rechtsboven op deze pagina). Hier vind je de berekeningsbasis voor de subsidie 2020  xlsx bestandzorgraden_berekeningjaarsubsidie2020.xlsx (1.09 MB) en de subsidie xlsx bestandsubsidie 2020 zorgraden.xlsx (23 kB) die zal toegekend worden van 1/7/2020 tot en met 31/12/2020 per zorgraad.

Meer info

Als je vragen hebt, kijk dan eerst eens op de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.