Eerstelijnszones en zorgraden

Eerstelijnszones

De eerstelijnszone is een centraal aspect in de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. 

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle eerstelijnszones vind je op www.eerstelijnszone.be 

COVID-19-opdrachten voor de zorgraden

De Vlaamse Regering heeft een aantal opdrachten in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie aan de zorgraden toegewezen. Zorg en Gezondheid heeft infosessies georganiseerd, een model van samenwerkingsovereenkomst gemaakt, een leidraad samengesteld en een FAQ-lijst gepubliceerd. 

Erkenning zorgraden

Op 1 juli 2020 werden 60 zorgraden erkend. De erkenningsaanvragen en beleidsplannen van de initiatiefnemers werden dus goedgekeurd.

Zorg en Gezondheid biedt zoveel als mogelijk ondersteuning aan de initiatiefnemers door templates en instrumenten ter beschikking te stellen.

In het kader van de oprichting en werking van de vzw en de indiening van docx bestanderkenningsaanvraag voor een zorgraad (143 kB) is het mogelijk dat een lokaal bestuur, rechtspersoon, feitelijke vereniging of samenwerkingsverband een mandaat geeft aan een rechtspersoon ( = afgevaardigde). Je kan hiervoor gebruik maken van het docx bestandsjabloon om een mandaat te geven aan een rechtspersoon (214 kB).

Beleidsplan en actieplan

Bij de erkenningsaanvraag wordt een beleidsplan gevoegd voor de eerste twee werkingsjaren. Hier vind je eendocx bestandtemplate voor een beleidsplan voor zorgraden (211 kB).

Zo'n beleidsplan impliceert o.a. het opstellen van een beperkte omgevingsanalyse. Als input hiervoor heeft Zorg en Gezondheid een aantal indicatoren verzameld die de zorgzwaarte van een populatie bepalen. Welke zijn deze risicofactoren per gemeente? xlsx bestandOverzichtstabel met risicofactoren per gemeente (168 kB).

Uiteraard kan ook alle informatie die verzameld en besproken werd tijdens het vormingstraject van de (voorlopige) zorgraad (bv. naar aanleiding van oefeningen en uitwisselingen in veranderteams en veranderfora) gebruikt worden als input voor de omgevingsanalyse.

15 november 2020 is de uiterste datum voor het indienen van het actieplan voor het jaar 2021. Gebruik daarvoor dit sjabloon:docx bestand200617_Indiening van een actieplan.docx (120 kB)

In deze tijdstabel docx bestandTijdstabel1 zorgraden.docx (17 kB) vind je een overzicht van de op te leveren documenten, plannen en overeenkomsten.

Statuten

De aanvrager van een erkenning als zorgraad is een vzw, of een vzw in oprichting. De statuten hoeven nog niet gepubliceerd te zijn in het Belgisch Staatsblad, maar ze moeten wel ingediend zijn. Hieronder vind je voorbeeldstatuten voor een vzw die de erkenning als zorgraad aanvraagt.

docx bestandVoorbeeldstatuten van een zorgraad (84 kB)

Deze voorbeeldstatuten zijn in overeenstemming met de nieuwe vennootschapswetgeving. Uiteraard kan elke zorgraad – waar gewenst – aanpassingen doen.  We hebben in de voorbeeldstatuten ook aangegeven waar een eigen invulling mogelijk/wenselijk is.

Zelfstandige zorgverstrekkers

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de werking van de zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.

Financiering

De modaliteiten voor de subsidiëring van de zorgraden zijn geregeld in het besluit van 17 mei 2019 voor de erkenning en subsidiëring van de zorgraden (rechtsboven op deze pagina). Hier vind je de berekeningsbasis voor de subsidie 2020  xlsx bestandzorgraden_berekeningjaarsubsidie2020.xlsx (1.09 MB) en de subsidie xlsx bestandsubsidie 2020 zorgraden.xlsx (23 kB) die toegekend is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 per zorgraad.

Zorg en Gezondheid heeft ook de kosten die in aanmerking komen als personeelskost opgelijst docx bestandPersoneelskosten zorgraden20210202.docx (26 kB) .

Meer info

Als je vragen hebt, kijk dan eerst eens op de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.