Eerstelijnszone

De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. We starten dit hervormingstraject met een oproep voor de vorming van eerstelijnszones.

Oproep tot vorming van eerstelijnszones

De ondersteuning van de zorgactoren zal zo decentraal mogelijk georganiseerd worden in een 60-tal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Dedocx bestandOproep voor de vorming van eerstelijnszones (54 kB) is verspreid naar zoveel mogelijk partners die actief zijn in de eerste lijn. Als deze mail u niet bereikt zou hebben, vindt u hier ook alle informatie.

De Vlaamse overheid zet transitiecoaches in om het proces van zonevorming en de opstart van de eerstelijnszones te begeleiden. Zij hebben de belangrijke opdracht om de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzaam veranderingstraject.

Engagementen van diensten of centra

In de projectoproep wordt een minimaal aantal engagementen gedefinieerd. In de exceltabellen hieronder vind je de diensten of centra, gerangschikt per gemeente:

Om de partners uit de geestelijke gezondheidszorg erbij te betrekken, kunt u het best contact opnemen met de pdf bestandGGZ-netwerkcoördinatoren van het netwerk volwassen  (210 kB) of de pdf bestandGGZ-netwerkcoordinatoren van het netwerk kinderen en jongeren (198 kB) in uw regio.

Hoe indienen

Voorstellen kunnen tot uiterlijk 31 december 2017 ingediend worden, op twee manieren:

U kan hier het formulier voor het formeel engagement docx bestandFormeel engagement eerstelijnszone (127 kB) en/of het principieel akkoord docx bestandPrincipieel akkoord over de eerstelijnszone (127 kB) downloaden. Deze verklaringen moeten voor inzending samengevoegd worden tot één pdf- of zipbestand.

Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be