Eenjaarsoverlevingskansen zuigelingen (2013-2014)

Hoe hoger het geboortegewicht en hoe langer de zwangerschapsduur, hoe beter de overlevingskansen.

Geboortegewicht

Levendgeboren meisjes hebben een iets hogere overlevingskans dan levendgeboren jongens, vooral bij lagere geboortegewichten.

Overlevingskans Jongens Meisjes
< 50% 28% van de jongens die bij hun geboorte minder wogen dan 500 g overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. 44% van de meisjes die bij hun geboorte minder wogen dan 500 g overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
80-89% 81% van de jongens die bij hun geboorte tussen 750 g en 999 g wogen overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. 90% van de meisjes die bij hun geboorte tussen 750 g en 999 g wogen overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
90%-98% 96% van de jongens die bij hun geboorte tussen 1.250 g en 1.749 g wogen overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. 97% van de meisjes die bij hun geboorte tussen 1.250 g en 1.499 g wogen overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
99% of meer Meer dan 99% van de jongens met een geboortegewicht tussen 2.500 g en 4.749 g overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. Meer dan 99% van de meisjes met een geboortegewicht tussen 2.250 g en 4.499 g overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
Grafiek eenjaars-overlevingskansen jongens naar geboortegewicht (2013-2014) eenjaars-overlevingskansen meisjes naar geboortegewicht (2013-2014)

Bron: geboorte- en sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2013-2014
Download: xlsx bestandEenjaarsoverlevingskansen (...-2014) (196 kB)

Zwangerschapsduur

Bij zowel jongens als meisjes is zwangerschapsduur een zeer bepalende factor voor de overlevingskansen. Er is ook weinig verschil tussen beide geslachten.

Overlevingskans Jongens Meisjes
< 50% 30% van de jongens die geboren werd na minder dan 24 weken zwangerschap overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. 29% van de meisjes die geboren werd na minder dan 24 weken overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
75-85% 85% van de jongens die geboren werd na 26 weken zwangerschap overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar. 79% van de meisjes die geboren werd na 26 weken zwangerschap overleefde tot 31/12 van hun geboortejaar.
< 99% Tot 32 weken zwangerschap is de overlevingskans bij jongens kleiner dan 99%. Tot 29 weken zwangerschap is de overlevingskans bij meisjes kleiner dan 99%.
99% of meer Vanaf 33 weken zwangerschap is de overlevingskans groter dan 99% bij zowel jongens als meisjes.
grafiek eenjaars-overlevingskansen jongens naar zwangerschapsduur (2013-2014) eenjaars-overlevingskansen meisjes naar zwangerschapsduur (2013-2014)

Bron: geboorte- en sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2013-2014
Download: xlsx bestandEenjaarsoverlevingskansen (...-2014) (196 kB)

Genormaliseerd geboortegewicht en zwangerschapsduur

Een objectief zelfde gewicht geeft voor jongens andere overlevingskansen dan voor meisjes. Om dat relatieve verschil gedeeltelijk op te vangen, maken we een analyse met genormaliseerde geboortegewichten (z-scores).

Combineren we de factoren (genormaliseerd) geboortegewicht en zwangerschapsduur, dan zien we dat:

  • levendgeboren zuigelingen die vroegtijdig (preterm of na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) geboren werden met een extreem laag geboortegewicht (z-score van -4 of lager), een veel lagere overlevingskans hebben dan de andere zuigelingen. Het effect is gelijkaardig bij jongens en bij meisjes;
  • geboortegewicht een betere voorspeller is van de overlevingskansen van zuigelingen dan zwangerschapsduur;
  • in vergelijking met 10 jaar geleden, de overlevingskans bij pretermen met een laag gewicht het sterkst gestegen is, meer nog bij meisjes dan bij jongens;
  • maar dat er in 2013-2014 meer kinderen overleven met normaal gewicht na een a terme zwangerschap omdat er gewoon meer kinderen in deze groep zitten (nl. 90% van alle levendgeborenen).
Overlevingskans naar geboortegewicht en zwangerschapsduur, Vlaams Gewest, 2013-2014
Geboortegewicht Zwangerschapsduur Jongens Meisjes
Laag gewicht
(z-score -2 of minder)
Preterm (< 37 weken) 95,57% 96,64%
A term (37 weken of meer) 98,83% 98,94%
Normaal en hoog gewicht
(z-score -1 of meer)
Preterm (< 37 weken) 99,64% 99,52%
A term (37 weken of meer) 99,88% 99,88%

Bron: geboorte- en sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2013-2014

Evolutie overlevingskans preterme vs a terme levendgeboren kinderen naar genormaliseerd geboortegewicht , Vlaams Gewest, 2003-2014

Evolutie overlevingskans preterme vs a terme levendgeboren kinderen naar genormaliseerd geboortegewicht, Vlaams Gewest, 2003-2014
Bron: geboorte- en sterftecertificaten zuigelingen, Vlaams Gewest, 2003-2014
Download: xlsx bestandEenjaarsoverlevingskansen (...-2014) (196 kB)

Databestand: Sterftecertificaten zuigelingen (en geboortecertificaten)

Cijfers over kindersterfte en doodgeboorte zijn gebaseerd op de gegevens van de geboortecertificaten enerzijds en van de sterftecertificaten voor zuigelingen anderzijds.