Een woonzorgcentrum aanmelden dat max. 3 bewoners huisvest

Elk woonzorgcentrum moet erkend zijn. De enige uitzondering is een woonzorgcentrum dat wordt uitgebaat door een natuurlijk persoon en waar maximaal 3 gebruikers van 65 jaar of ouder verblijven.

U moet in dat geval geen erkenning aanvragen, maar uw voorziening wel melden bij Zorg en Gezondheid.

Stuur dit formulier naar ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be.