Een voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning

U kan uw voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning. Hiervoor moet u eerst een opleiding volgen om aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep te voldoen. Contacteer een school die een opleiding voor het beroep aanbiedt: zij kunnen u zeggen welke vakken u nog moet volgen om aan de vereisten te voldoen en uw diploma te behalen.

Zodra u het diploma of de attesten behaald hebt die bewijzen dat u voldoet aan de minimale kwalificatievereisten; kan u een omzetting van uw voorlopige erkenning naar een definitieve aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

De paramedische beroepen zijn:

 • medisch laboratoriumtechnologen
 • technologen medische beeldvorming

Hoe aanvragen?

Vraag de omzetting van uw voorlopige erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw diploma of kwalificatiebewijs, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Naar het e-loket

Vraag de omzetting van uw voorlopige erkenning aan .

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw diploma of kwalificatiebewijs, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

Meer hulp bij het e-loket