Een voorlopige erkenning aanvragen (enkel voor podologen)

Vraag een voorlopige erkenning als u geen diploma als podoloog heeft, maar wel een diploma van een opleiding waarvan het niveau beantwoordt aan de bekwaamheidseisen. Nog een voorwaarde: uw diploma heeft een minimumaantal lessen gemeenschappelijk met dat van podoloog.

In dit geval moet u een ander diploma van hetzelfde niveau opladen in het e-loket.

Een voorlopige erkenning is geldig tot 1 oktober 2022. Tot dan heeft u de tijd om te voldoen aan de kwalificatievereisten voor het beroep podoloog. Een voorlopige erkenning kan u enkel aanvragen tijdens de overgangsperiode van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2017.

Hoe aanvragen?

Vraag uw voorlopige erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

  • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
  • Uw e-mailadres
  • Een scan van een ander diploma van hetzelfde niveau in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Kies voor "Erkenning voor een paramedisch beroep". Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

  1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
  3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
  4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
  5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.