Een voorafgaande vergunning aanvragen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum

Voor u een lokaal of regionaal dienstencentrum kan bouwen, uitbreiden, verbouwen of in gebruik nemen, moet u een voorafgaande vergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.

Een voorafgaande vergunning is 5 jaar geldig. Ze kan één keer verlengd worden met maximaal 3 jaar.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier voor de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum of van een regionaal dienstencentrum naar Zorg en Gezondheid. Bij uw aanvraag moet u zeker dit toevoegen:

 1. de volledige identiteit van de initiatiefnemer;
 2. als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van een openbaar bestuur: de statuten van de initiatiefnemer en de eventuele wijzigingen ervan, alsook de rechtsgeldige beslissingen om het dienstencentrum uit te baten en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
 3. als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is: de rechtsgeldige beslissingen om het dienstencentrum uit te baten en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
 4. een plan van de gemeente met daarop de inplantingsplaats van het gebouw. Daarbij voegt u ook:
  • ofwel een eigendomsbewijs,
  • ofwel een bewijs van een zakelijk of een genotsrecht,
  • ofwel een voor ten minste 3 maanden geldend bewijs van aankoopoptie,
  • ofwel, als de initiatiefnemer een openbaar bestuur, is een principiële beslissing tot onteigening.
 5. als het om een bestaand gebouw gaat dat als dienstencentrum wordt ingericht of in gebruik genomen: een plan van de verschillende bouwlagen en hun afmetingen;
 6. een toelichting waarin onder meer volgende punten aan bod komen:
  • het huidige of toekomstige profiel van de voorziening;
  • de relatie met andere woonzorgvoorzieningen in het beoogde werkingsgebied;
  • de visie en motivatie m.b.t. de realisatie van het dienstencentrum;
  • de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.
 7. een bewijs dat voldaan wordt aan de ministeriële evaluatiecriteria voor de dienstencentra. Voor lokale dienstencentra horen daar de volgende bijlagen bij:
  • een gemotiveerd advies van het college van burgemeester en schepenen (dat sinds 1 januari 2019 tegelijk ook het vast bureau van het OCMW is);
  • als het gaat om een lokaal dienstencentrum in een van de zes randgemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Wemmel of Linkebeek) of in de gemeente Voeren: een gemotiveerd advies van het vast bureau van het OCMW (omdat er in die gemeenten nog wel een afzonderlijk vast bureau van het OCMW is);
  • een kopie van de samenwerkingsovereenkomst met de sociale dienst van het OCMW of met het lokale CAW.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw dossier ontvankelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen bericht.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw dossier binnen de 90 kalenderdagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag en gaat na of de aanvraag past binnen de programmatie. Zo nodig vragen wij extra bewijsstukken bij u op.
 3. Is de beslissing positief, dan ontvangt u de voorafgaande vergunning. Bezorg ons tijdig de nodige bewijzen, anders vervalt uw vergunning:
  • Binnen het jaar: het eigendomsbewijs voor dat onroerend als u bij uw aanvraag een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats heeft toegevoegd.
  • Binnen 3 jaar: het bewijs dat u een stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen of aangevraagd.
  • Als uw voorafgaande vergunning vervalt, kan u 2 jaar lang gaan nieuwe voorafgaande vergunning aanvragen voor dezelfde inplantingsplaats (ook een andere initiatiefnemer kan er geen aanvragen).
 4. Is de beslissing negatief, dan ontvangt u een aangetekend schrijven met het voornemen tot weigering van uw aanvraag. U kunt dan nog binnen de 30 dagen een verzoek sturen naar Zorg en Gezondheid om uw aanvraag opnieuw te overwegen. Motiveer daarin waarom we uw aanvraag moeten heroverwegen.

Vergunning verlengen

Binnen 5 jaar na de datum van de voorafgaande vergunning moet u het dienstencentrum realiseren. Een winddichte infrastructuur beschouwen we als gerealiseerd.

U kan één keer een verlenging van maximaal 3 jaar aanvragen. Stuur daarvoor een verzoek naar Zorg en Gezondheid waarin u motiveert waarom u het dienstencentrum niet tijdig hebt kunnen realiseren.

Is het dienstencentrum niet gerealiseerd binnen de 5 jaar of de verlenging, dan vervalt de voorafgaande vergunning. Als uw voorafgaande vergunning vervalt, kan u 2 jaar lang gaan nieuwe voorafgaande vergunning aanvragen voor dezelfde inplantingsplaats (ook een andere initiatiefnemer kan er geen aanvragen).

Meer info

De hele aanvraagprocedure staat in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen.

Contact over thuiszorg
Zie ook