Een voorafgaande vergunning aanvragen voor een groep van assistentiewoningen

Voor groepen van assistentiewoningen is er geen programmatie bepaald. Een groep die een erkenning aanvraagt, wordt rechtswege geacht te passen in de programmatie en een voorafgaande vergunning te hebben. Soms moet een groep van assistentiewoningen een voorafgaande vergunning kunnen voorleggen, bv. om te voldoen aan de BTW-regeling. U kan dan een voorafgaande vergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden

Wie een voorafgaande vergunning aanvraagt, moet er zich toe verbinden een erkenning aan te vragen voor een groep van assistentiewoningen en te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Hoe aanvragen?

Vraag uw voorafgaande vergunning aan met dit formulier en stuur het naar ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be.

  • Vermeld in de aanvraag waarom u de voorafgaande vergunning nodig hebt.
  • Voeg bij de aanvraag een ondertekende verbintenis om voor de groep van assistentiewoningen een erkenning aan te vragen en aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.