Een voorafgaande vergunning aanvragen voor een dagverzorgingscentrum

Om een dagverzorgingscentrum te laten erkennen en uit te baten, hebt u eerst een voorafgaande vergunning nodig.

Een voorafgaande vergunning is maximaal 5 jaar geldig en kan één keer verlengd worden met maximaal 3 jaar.

Hoe aanvragen?

Stuur dit aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid.

Voeg bij uw aanvraag:

 1. de volledige identiteit van de initiatiefnemer;
 2. als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van een openbaar bestuur: de statuten van de initiatiefnemer en de eventuele wijzigingen ervan, alsook de rechtsgeldige beslissingen om het dagverzorgingscentrum uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
 3. als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is: de rechtsgeldige beslissingen om het dagverzorgingscentrum uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
 4. een plan van de gemeente met daarop de inplantingsplaats van het gebouw. Daarbij voegt u ook
  • ofwel een eigendomsbewijs;
  • ofwel een bewijs van een zakelijk of een genotsrecht;
  • ofwel een voor ten minste 3 maanden geldend bewijs van aankoopoptie;
  • ofwel, als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is, een principiële beslissing tot onteigening.
 5. het aantal opnamemogelijkheden of het gewijzigde aantal opnamemogelijkheden van het dagverzorgingscentrum;
 6. als het om een bestaand gebouw gaat dat als dagverzorgingscentrum wordt ingericht of in gebruik genomen: een plan van de verschillende bouwlagen en hun afmetingen;
 7. een toelichting, waarin onder meer volgende punten aan bod komen:
  • het huidige of toekomstige profiel van de voorziening;
  • de relatie met andere voorzieningen voor ouderen in het beoogde werkingsgebied;
  • de visie op wonen, leven en verzorgen in het dagverzorgingscentrum;
  • de verwachte rentabiliteit en prijszetting;
  • de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer. 

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw dossier ontvankelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen bericht.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw dossier binnen de 90 kalenderdagen na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag en gaat na of de aanvraag past binnen het programma.
 3. Is de beslissing positief, dan ontvangt u de voorafgaande vergunning. Bezorg ons tijdig de nodige bewijzen, anders vervalt uw vergunning:
  • Binnen het jaar: het eigendomsbewijs voor dat onroerend als u bij uw aanvraag een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats heeft toegevoegd.
  • Binnen 3 jaar: het bewijs dat u een stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen of aangevraagd.
  • Als uw voorafgaande vergunning vervalt, kan u 2 jaar lang geen nieuwe voorafgaande vergunning aanvragen voor dezelfde inplantingsplaats (ook een andere initiatiefnemer kan er geen aanvragen).
 4. Is de beslissing negatief, dan ontvangt u een aangetekend schrijven met het voornemen tot weigering van uw aanvraag. U kunt daartegen nog bezwaar indienen.

Meer info