Een visum krijgen als verpleegkundige

Het visum is het attest dat u nodig hebt om het beroep van verpleegkundige te mogen uitoefenen.

Het visum is een federale bevoegdheid en wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vraag uw visum online aan bij de FOD volksgezondheid zodra u uw basisopleiding als verpleegkundige heeft voltooid. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.

U hoeft geen erkenning aan te vragen voor uw basisdiploma van verpleegkundige (zo’n erkenning bestaat niet). Wel kan u na een bijkomende opleiding, al dan niet in combinatie met voldoende ervaring (tewerkstelling), een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Vragen over het visum? Contacteer het contactcenter van de federale overheid.
Tel: +32 (0)2 524.97.97
E-mail: info@gezondheid.belgie.be