Een verklaring van brandveiligheid opsturen voor een serviceflatgebouw

Om erkend te kunnen worden en blijven als serviceflatgebouw, moet uw voorziening inzake de naleving van de brandveiligheidsnormen een brandpreventieverslag kunnen voorleggen.

De brandveiligheidsnormen vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen en de woningcomplexen met dienstverlening moeten voldoen om te worden erkend. Als een serviceflatgebouw niet voldoet aan alle brandveiligheidsnormen, dan moet de burgemeester van de gemeente waar de voorzienig is gevestigd, een verklaring afleggen over de brandveiligheid van de groep van assistentiewoningen. Anders kan de groep niet erkend worden of blijven.

De burgemeester stelt zijn verklaring op met dit formulier (het attest B2).

Stuur het daarna naar Zorg en Gezondheid: