Een vergunning krijgen voor niet-dringend liggend ziekenververvoer en de controle daarop

Vanaf 2020 zal niet-dringend liggend ziekenvervoer enkel mogen worden uitgevoerd door ziekenwagendiensten die daartoe een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze verplichting werd ingevoerd via het decreet van 18 mei 2017 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvoer.

De ziekenwagendiensten krijgen tijd om zich voor te bereiden op het bekomen van de verplichte vergunning.

Deze handleiding verduidelijkt hoe de ziekenwagendiensten een vergunning kunnen aanvragen, hoe ze zich kunnen voorbereiden op een controle, welke minimale kwaliteitseisen worden gecontroleerd en hoe een controle concreet zal verlopen.

Deze procedures hebben we ook toegelicht op onze communicatiedag van 22 oktober 2018: