Een vergunning krijgen voor niet-dringend liggend ziekenververvoer en de controle daarop

Vanaf medio 2020 zal niet-dringend liggend ziekenvervoer enkel mogen worden uitgevoerd door ziekenwagendiensten die daartoe een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze verplichting werd ingevoerd via het decreet van 18 mei 2017 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvoer.

Deze handleiding verduidelijkt hoe de ziekenwagendiensten een vergunning kunnen aanvragen, hoe ze zich kunnen voorbereiden op een controle, welke minimale kwaliteitseisen worden gecontroleerd en hoe een controle concreet zal verlopen. Via dit formulier kan de ziekenwagendienst een offferte en controle aanvragen bij de gemachtigde controle-organisatie.

Deze procedures hebben we ook toegelicht op onze communicatiedag van 22 oktober 2018:

 

Aanvraagformulier voor de controle en vergunning van een ziekenwagendienst

Met dit formulier kan de ziekenwagendienst eerst een offerte vragen voor de controle bij de gemachtigde controle-organisatie en daarna de controle ook effectief aanvragen.