Een toeslag vervoer en milieubewuste verplaatsingen krijgen voor gezinszorg

Verdeling budget voor vervoer

Per kilometer die het verzorgend personeel in het afgelopen jaar voor de dienst met een privéwagen gereden heeft, ontvangt de dienst een bedrag. Alleen de kilometers van verplaatsingen die door de dienst vergoed worden, komen in aanmerking voor die subsidie. Verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker komen echter niet in aanmerking.

De diensten bezorgen het aantal gereden kilometers van het afgelopen jaar uiterlijk op 1 april via een webformulier aan Zorg en Gezondheid. De link naar dat webformulier krijgt u via een mail van de helpdesk van Vesta.

Verdeling budget voor milieubewuste verplaatsingen

Daarnaast wordt er voor gezinszorg jaarlijks ook een budget verdeeld tussen de diensten voor milieubewuste verplaatsingen. Daarmee moeten ze:

  • een permanent ondersteunend beleid inzake minimale verplaatsingsafstanden en -tijden van hun verzorgend personeel voeren;
  • sensibiliserende initiatieven opzetten in verband met het gebruik van verplaatsingsmiddelen.

De diensten moeten dat ondersteunend beleid beschrijven in hun kwaliteitsplanning, en er de sensibiliserende initiatieven in verband met milieubewuste verplaatsingen in opnemen die ze in de loop van het jaar zullen uitvoeren. De evaluatie van het gevoerde beleid en van de uitgevoerde initiatieven tijdens het afgelopen jaar moet worden opgenomen in het jaarverslag.

De verdeling van het budget voor maatregelen in verband met milieubewuste verplaatsingen gebeurt ook op basis van het totale aantal kilometers dat het verzorgend personeel in het afgelopen jaar voor de dienst met een privéwagen gereden heeft.

Contact over thuiszorg