Een tegemoetkoming aanvragen voor de begeleiding van een palliatief persoon

De MBE ontvangt tegemoetkomingen voor de begeleiding van een palliatief persoon. Hoeveel die tegemoetkomingen bedragen, is opgenomen in de overeenkomst die ze afsluiten met de Vlaamse overheid.

Facturatie-instructies: Pseudonomenclatuurcodes en voorzieningen die mogen factureren

Een lijst met alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en de pseudonomenclatuurcodes waarmee deze voorzieningen hun prestaties kunnen factureren aan de ziekenfondsen.

Sjablonen om een tegemoetkoming voor de begeleiding van een palliatief persoon aan te vragen

Met deze sjablonen vraagt een multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) een tegemoetkoming voor de begeleiding van een palliatief persoon aan. De MBE doet die aanvraag bij het ziekenfonds van de palliatieve persoon.