Een tegemoetkoming aanvragen als MBE voor de begeleiding van een palliatief persoon

De multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) ontvangen tegemoetkomingen voor de begeleiding van een palliatief persoon. Hoeveel die tegemoetkomingen bedragen, is opgenomen in de overeenkomst die ze afsluiten met de Vlaamse overheid. Zorg en Gezondheid staat in voor de berekening van het forfait voor die tegemoetkoming.

Wanneer een MBE een begeleiding start, moet de huisarts hiervoor een attest opmaken.

Procedure