Een subsidie krijgen als centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Een erkend centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) ontvangt jaarlijks een subsidie. De subsidie-enveloppe wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen Zorg en Gezondheid en het CGG.

De overeenkomst geldt voor 3 jaar. Ze omschrijft:

  • de algemene en specifieke doelstellingen;
  • de prestaties waartoe het centrum voor geestelijke gezondheidszorg zich verbindt;
  • de resultaten die het centrum voor geestelijke gezondheidszorg nastreeft;
  • het aandeel van de personeels- en werkingskosten in de subsidie-enveloppe;
  • de mate waarin de subsidie-enveloppe evolueert volgens indexering en weddes.

Wanneer de nieuwe overeenkomst nog niet is ondertekend bij de start van de nieuwe driejaarlijkse overeenkomstperiode, dan ontvangt het CGG een maandelijks voorschot op de subsidie. Dat voorschot bedraagt 1/12 van de toegekende enveloppe van het vorige jaar.

Wanneer de nieuwe overeenkomst niet is ondertekend binnen de 6 maanden na het verstrijken van de oude overeenkomst, dan bepaalt de Vlaamse overheid eenzijdig het bedrag van de subsidie.

Als de nieuwe subsidie-enveloppe lager is dan het bedrag in de beƫindigde overeenkomst, dan worden de maandelijkse voorschotten als verworven beschouwd voor het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Het totaal van de uitgekeerde maandelijkse voorschotten wordt verrekend met de nieuwe subsidie-enveloppe.