Een subsidie aanvragen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

U kunt een facultatieve subsidie (projectsubsidie) aanvragen indien dit past binnen het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Deze subsidies zijn bedoeld om een specifieke opdracht te financieren die beperkt is in de tijd.

Een aanvraag indienen

Om een aanvraag in te dienen stuurt u een ingevuld aanvraagformulier en de bijlagen naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

​De behandeling van uw aanvraag

 • Als Zorg en Gezondheid uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging per e-mail.
   
 • Op basis van de uw gegevens beoordeelt Zorg en Gezondheid het projectvoorstel en stelt het een advies op voor de Vlaamse minister van Volksgezondheid. Behalve met de kwaliteiten van het project, wordt daarbij ook rekening gehouden met andere factoren, zoals de beschikbare kredieten op de begroting, de al lopende initiatieven en de beleidsprioriteiten.
   
 • Op basis van het advies beslist de minister over de aangevraagde projectsubsidie:
  • Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief met meer uitleg.
  • Als uw project in aanmerking komt voor subsidiëring wordt het voorstel voor advies voorgelegd aan de inspecteur van Financiën. Als die instantie een positief advies uitbrengt ondertekent de minister een ministerieel besluit waarin de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd en waarin onder meer het subsidiebedrag, de periode, de opdrachten, de wijze van uitbetaling en de verantwoording worden vastgelegd. Bij een subsidie van meer dan 250.000 euro moet de Vlaamse Regering de beslissing nemen. In dat geval wordt de beslissing niet in een ministerieel besluit, maar in een besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd.
 • Na de ondertekening van het ministerieel besluit of het besluit van de Vlaamse Regering opent Zorg en Gezondheid een financieel dossier. Op het moment dat het subsidiebedrag kan worden vastgelegd op de Vlaamse begroting, krijgt u per e mail een kopie van het subsidiebesluit.
   
 • Op elk moment van de hierboven beschreven procedure kan Zorg en Gezondheid aanvullende inlichtingen over uw subsidieaanvraag opvragen. In de loop van de procedure kan ook onderhandeld worden over aanpassingen van bepaalde aspecten van het project.
   
 • De doorlooptijd van de hele procedure, van de aanvraag tot de definitieve beslissing, ligt niet vast. Bij de toekenning van de projectsubsidie zijn verschillende instanties betrokken die niet gebonden zijn aan termijn.
   
 • Ook de instanties die wel aan termijnen gebonden zijn kunnen op elk moment aanvullende informatie opvragen waardoor de termijn telkens opschuift.
   
 • U wordt per e-mail op de hoogte gehouden over elke nieuwe stap in de procedure en over de instantie die daarvoor verantwoordelijk is.