Een structurele vermindering of toeslag in het kader van de interne staatshervorming voor private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Wat?

De private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg hebben recht op verminderingen op de socialezekerheidsbijdragen die ze als werkgever moeten betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het gaat hier om de maatregel Structurele Vermindering van de federale overheid.

Tot en met het subsidiejaar 2013 werd er jaarlijks een deel van de RSZ-vermindering die de private diensten ontvangen hadden in het kader van die federale maatregel Structurele Vermindering, afgetrokken van de subsidies die ze ontvingen voor gezinszorg. Het ging om een totaal bedrag van 6.569.633,36 euro.

Sinds de subsidies die betrekking hebben op het werkjaar 2014 worden die bedragen niet langer in mindering gebracht op de subsidies voor gezinszorg. In het kader van de interne staatshervorming werd het bedrag van de subsidies voor gezinszorg die de provincies tot 2013 jaarlijks uitbetaalden aan de private diensten, sinds 2014 overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Die middelen worden gebruikt om de RSZ-vermindering te vervangen.

Sinds 2014 ontvangen een aantal private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg samen met het derde voorschot een toeslag in het kader van de interne staatshervorming. Op die manier ontvangen ze in het subsidiejaar zelf de middelen die overgeheveld werden van de provincies. Aangezien die middelen gebruikt worden om de RSZ-vermindering (maatregel "Structurele Vermindering") te vervangen, wordt die toeslag vervolgens in mindering gebracht bij de berekening van het saldo voor gezinszorg.

Hoeveel krijgt uw dienst?

De minister van Welzijn heeft in het ministeriële besluit van 11 december 2020 tot verdeling van een toeslag in het kader van de interne staatshervorming voor de erkende private diensten voor gezinszorg voor elke private dienst het bedrag bepaald dat uitbetaald wordt samen met het derde voorschot, en daarna in mindering gebracht wordt van het saldo. Het gaat om een totaal bedrag van 6.643.604,06 euro.

Contact over diensten voor gezinszorg