Een structureel samenwerkingsverband melden tussen samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg

Een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) kan met één of meerdere SEL's samenwerken. Dat moet het telkens melden aan Zorg en Gezondheid en we moeten het goedkeuren.

Hoe melden?

Stuur voor de samenwerking begint, het formulier structureel samenwerkingsverband SEL's naar Zorg en Gezondheid (eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be).

De behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw melding gaat Zorg en Gezondheid na of een structureel samenwerkingsverband:

  • de contacten en de samenwerking van een SEL met de zorgaanbieders uit zijn werkgebied niet in het gedrang kan brengen;
  • de contacten en samenwerking met de logo's of met de centra voor geestelijke gezondheidszorg in het werkgebied niet kan bemoeilijken.

Daarna krijgt uw structureel samenwerkingsverband de goedkeuring van onze administrateur-generaal.

Na die goedkeuring moet u het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en een exemplaar getekend door de SEL's, bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

Voor elke wijziging aan een bestaand samenwerkingsverband volgt u dezelfde procedure.

Contact over eerste lijn
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België