Een stage onderbreken als ziekenhuisapotheker

  • Meld elke onderbreking van de stage via een “wijziging van stageplan".
  • U hebt recht op een onderbreking van in totaal maximaal 15 weken, wegens zwangerschapsverlof, palliatief verlof of om medische redenen, zonder verlenging van de stage.
  • Geef aan hoe u uw stage zal verlengen. U moet ze verlengen met de tijd dat u de stage meer hebt onderbroken dan 15 weken (bij een onderbreking van bv. 18 weken, moet u de stage dus verlengen met 3 weken).