Een stage als tandarts onderbreken

Als u over looptijd van de hele opleiding de stage onderbreekt, dan moet u ons dat melden (voor algemene tandartsen onderbrekingen vanaf 20 dagen). Komt u door de onderbreking opleidingsuren te kort, dan moet u de stage verlengen.

  • Dien een "wijziging stageplan" in via het e-loket.
  • Geef daarin elke onderbreking aan.
  • Geef de reden op voor de onderbreking.
  • Geef aan hoe u eventueel uw stage zal verlengen.