Een stage als arts onderbreken

  • U hebt recht op een onderbreking van in totaal maximaal 15 weken, wegens zwangerschapsverlof, palliatief verlof of om medische redenen, zonder verlenging van de stage.
  • Meld elke onderbreking van de stage die de 15 weken overschrijdt via een 'wijziging¬†stageplan'¬†(voor huisartsen - voor arts-specialisten).
  • Geef aan hoe u uw stage zal verlengen. U moet ze verlengen met de tijd dat u de stage meer hebt onderbroken dan 15 weken (bij een onderbreking van bv. 18 weken, moet u de stage dus verlengen met 3 weken).