Een stage als arts onderbreken

Als u over looptijd van de hele opleiding de stage met meer dan 15 weken onderbreekt, dan moet u ons dat melden en de stage verlengen.

  • Dien een “wijziging stageplan” in via de post (voor huisartsen - voor arts-specialisten).
  • Geef daarin elke onderbreking aan die de 15 weken overschrijdt.
  • Geef de reden op voor de onderbreking(en).
  • Geef aan hoe u uw stage zal verlengen. U moet ze verlengen met de tijd dat u de stage meer hebt onderbroken dan 15 weken (bij een onderbreking van bv. 18 weken, moet u de stage dus verlengen met 3 weken).