Een planningsvergunning voor een psychiatrisch ziekenhuis of ziekenhuisdienst aanvragen

Een nieuw ziekenhuis of een ziekenhuis dat extra bedden wil, moet daarvoor eerst een planningsvergunning aanvragen.

Criteria

De nieuwe capaciteit van een voorziening moet wel passen in de programmatie. Dat is de planning van hoeveel bedden er van elk type nodig zijn in Vlaanderen voor de komende jaren. We kijken daarvoor naar 3 criteria:

  1. Binnen uw zorgregio is er nog ruimte voor extra plaatsen. U kunt dit nagaan op basis van de programmacijfers.
  2. De nieuwe plaatsen creëert u in overeenstemming met het K.B. op gelijkwaardige vermindering. Dit K.B.  zegt dat als u in een bepaald ziekenhuis bedden bij wilt creëren, er in hetzelfde of een ander ziekenhuis evenveel bedden moet verdwijnen. Voor die evenwichtsoefening bestaan er welbepaalde reconversieregels.
  3. Het is inhoudelijk te motiveren dat uw ziekenhuis extra bedden krijgt

Een aanvraag indienen

Verstuur uw dossier per mail aan de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis of naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. U krijgt een ontvangstbevestiging. In die aanvraag moet u aantonen dat u voldoet aan de criteria die hierboven staan opgesomd.

De behandeling van uw aanvraag

Zorg en Gezondheid onderzoekt uw aanvraag:

  • Krijgt u wel een planningsvergunning, dan ontvangt u daarover binnen de 4 maanden na het indienen van uw aanvraag het besluit.
  • Krijgt u geen planningsvergunning, dan ontvangt u binnen de 4 maanden na het indienen van uw aanvraag een aangetekende brief met een voornemen tot weigering van planningsvergunning. U kunt een bezwaar indienen tegen dit voornemen. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Meer info