Een planningsvergunning voor een psychiatrisch verzorgingstehuis aanvragen

Momenteel worden tijdelijk geen nieuwe planningsvergunningen toegekend voor psychiatrische verzorgingstehuizen, zoals bepaald in de omzendbrief van 19 juni 2015 over het tijdelijk stopzetten van het goedkeuren van planningsvergunningen.

Meer info