Een planningsvergunning voor een initiatief van beschut wonen aanvragen

Momenteel worden tijdelijk geen nieuwe planningsvergunningen toegekend aan initiatieven van beschut wonen, zoals bepaald in de omzendbrief van 19 juni 2015 over het tijdelijk stopzetten van het goedkeuren van planningsvergunningen.

Meer info