Een opleiding "dementiekundige zorgverlener" attesteren en registreren

Wat is "dementiekundige basiszorg"?

Dementiekundige basiszorg kan onder meer huishoudelijke, verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige, administratief/sociaal-financiële hulp op maat van personen met dementie en zijn mantelzorgers omvatten. Daarnaast wordt de dementiekundige basiszorgverlener het eerste aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie, doorverwijzing en psycho-sociale ondersteuning.

Opleidingen voor dementiekundige zorgverleners

Diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen kunnen hun personeel opleiden tot "dementiekundige zorgverlener". In de omzendbrief over de dementiekundige zorgverleners vindt u de richtlijnen over de opleidingen en attestering:

 • de voorwaarden voor de opleiding: inhoud en aantal uren
 • de voorwaarden voor de trainers
 • wanneer een attest mag gegeven worden: na de volledige opleiding tot dementiekundige zorgverlener wordt een attest afgeleverd. Het attest toont de competentie van de medewerker aan.

Gebruik voor de attestering een van deze modellen.

Registreren

De trainers van de opleidingen registreren jaarlijkse de opleidingen ten laatste op 31 december via deze applicatie van het Vlaams expertisecentrum dementie . Ze registreren: 

 • Naam van de organisatie die de opleiding heeft georganiseerd
 • Aard van de opleiding die gegeven werd
 • Voornaam en naam van de trainer die de opleiding heeft gegeven
 • Waar en wanneer de opleiding is doorgegaan
 • Duur (aantal dagen en uren) van de opleiding
 • Soort attest dat afgeleverd werd
 • Functie van de cursist
 • Zorgregio waartoe de cursist behoort  

Transitieplan "Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu"

De opleidingen zijn een onderdeel van het Transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’. Dit plan organiseert en stimuleert de kennis en de deskundigheid van de zorgverleners bij de personen met dementie in de thuiszorg.

De 4 pijlers van het transitieplan zijn:

 • De versterking van de mantelzorg door psycho-educatie. Psycho-educatie is een reeks van educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen.
 • De versterking van de dementiekundige basiszorg
 • De inzet van referentiepersonen dementie en dementie-experten
 • Het realiseren van overlegplatformen dementie (OPD’s). 

 

Contact over thuiszorg