Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

Hoe doet u een melding?

Als arts en hoofd van een klinisch laboratorium geldt een meldingsplicht om alle meldingsplichtige infectieziekten in onderstaande lijst binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden te melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Ook bij een vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van de medische kennis of uw inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft, moet ook gemeld worden.

U doet dit mondeling, telefonisch of schriftelijk. Gebruik het formulier melding van infectieziekten.

U vindt hier een overzicht van de contactpersonen van de provincie.

Buiten kantooruren

Voor een dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kunt u terecht bij de dienstdoende arts infectieziektebestrijding op het nummer 02 512 93 89.