Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

Als arts bent u verplicht om bepaalde infecties, op basis van de gevalsdefinities, te melden aan Zorg en Gezondheid. Dat is nodig om maatregelen te kunnen nemen om de verspreiding van infecties tegen te gaan.

  • Meld binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden het geval aan de arts infectieziektebestrijding van uw provincie. U doet dit mondeling, telefonisch of schriftelijk . Gebruik het formulier melding van infectieziekten
  • Bel buiten de kantooruren naar de arts infectieziektebestrijding van wacht op het nummer 02 512 93 89.
  • Meld ook elk vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen maar die op basis van uw medische kennis een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.