Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

Als arts en hoofd van een klinisch laboratorium geldt een meldingsplicht om alle meldingsplichtige infectieziekten binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden te melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Ook bij een vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van de medische kennis of uw inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft, moet u dat melden.

Hoe doet u een melding?

U doet dit mondeling, telefonisch of schriftelijk:

Buiten kantooruren

Voor een dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kunt u terecht bij de dienstdoende arts infectieziektebestrijding op het nummer 02 512 93 89.

Privacy van patiëntgegevens

Aangezien vanaf  25 mei 2018 iedere organisatie die persoonsgegevens verzamelt, moet kunnen aantonen hoe ze hun data beheert, gebruikt en beveiligt, zou het kunnen dat u als arts hierover vragen gaat krijgen van uw patiënt naar aanleiding van een melding van een meldingsplichtige infectieziekte. Zorg en Gezondheid ontwikkelde hiervoor een folder die u kan bezorgen aan uw patiënt met de nodige informatie over wat er met deze data gedaan wordt.

pdf bestandPublieksinfo meldingsplicht (346 kB)

Proefproject elektronisch melden van een meldingsplichtige infectieziekte

De nieuwe Europese regelgeving was voor ons tevens een signaal om naast de klassieke meldings­mogelijkheden via brief en telefoon, ook een mogelijkheid te ontwikkelen om infectieziekten elektronisch te melden op een beveiligde manier.

Momenteel zitten we in een eerste proeffase en proberen we het systeem uit met een aantal proeflaboratoria. Wanneer het systeem de nodige stabiliteit heeft en voldoende gebruiksvriendelijk is, willen we het ook uitrollen naar individuele artsen. Er zal op dat moment specifieke informatie rondgestuurd worden aan alle melders.

Dat neemt niet weg dat, indien u dat wenst, u ook nu al dit systeem in proef ken gebruiken. Dit kan door de meldingen vanuit uw eHealth Box te sturen naar ons UMM-adres binnen het eHealth platform. De UMM (Unified Messaging Module) voor meldingen infectieziekten kan u bereiken:

  • via uw eHealth Box kunt u ons vinden onder het nummer 1990001916 in de categorie “Speciale door het eHealth-platform erkende entiteit”;
  • in Hector kunt u ons vinden als VAZG (1990001916)(MELDINGINFECTIEZIEKTEN).

Bijkomende informatie vindt u in de brief die we aan de laboratoria stuurden.

pdf bestande-melding IZ laboratoria brief 20180525.pdf (438 kB)