Een lening en/of een premie aanvragen voor de opstart van een huisartsenpraktijk

Wie een huisartsenpraktijk opstart kan daarvoor een renteloze lening aanvragen. Huisartsen die zich installeerden voor 01/07/2020 komen in aanmerking voor een premie, als deze werd aangevraagd voor 01/08/2020.

U kunt die renteloze lening en de premie samen of afzonderlijk krijgen.

Hoe de premie en/of de lening aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen voor een renteloze lening en/of premie naar info@impulseo.vlaanderen of naar een van de steunpunten voor de ondersteuning van huisartsen.

De renteloze lening

Voorwaarde

De renteloze lening kunt u krijgen voor "de eerste installatie" als erkende huisarts. Een eerste installatie is:

Eigenschappen van de renteloze lening

  • Maximumbedrag: 35.000 euro
  • Duur: 5 jaar
  • Vrijstelling van terugbetaling kapitaal: 1 jaar
  • Maandelijkse afbetalingen
  • Waarborgen: geen
  • Rentevoet: 0%

De premie

Voorwaarde

U kunt een premie krijgen voor:

1. 'een eerste installatie in een prioritaire zone' voor 01/07/2020 en aangevraagd voor 01/08/2020

Een eerste installatie is: het opstarten van een praktijk binnen de 4 jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts of binnen de 4 jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.
Ontwikkelingslanden zijn de landen en territoria die voorkomen in de lijst van het “Development Assistance Committee” van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

2. een verhuis naar een 'prioritaire zone' voor 01/07/2020 en aangevraagd voor 01/08/2020 (ook bij een verhuis van een prioritaire zone naar een andere prioritaire zone als de premie voordien nog niet was aangevraagd).

Zowel loontrekkende (bijvoorbeeld in een wijkgezondheidscentrum) als zelfstandige huisartsen kunnen de premie aanvragen.

Eigenschappen van de premie

De premie is eenmalig en bedraagt 20.000 euro.

De huisarts moet de premie alleen terugbetalen, als hij/zij binnen de 5 jaar na vestigingsdatum zijn/haar huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone. Het bedrag van de premie wordt in dat geval teruggevorderd:

  • zonder aanrekening van interest,
  • evenredig met het aantal volledige, nog niet begonnen jaren die de arts nog moest doorlopen terwijl hij/zij moest voldoen aan de installatievoorwaarden.