Een lening en/of een premie aanvragen voor de opstart van een huisartsenpraktijk

Wie een huisartsenpraktijk opstart kan daarvoor een renteloze lening en een premie aanvragen. U kunt die renteloze lening en de premie samen of afzonderlijk krijgen.

De renteloze lening

Voorwaarde

De renteloze lening kunt u krijgen voor "de eerste installatie" als erkende huisarts. Een eerste installatie is:

Eigenschappen van de renteloze lening

 • Maximumbedrag: 15.000 euro
 • Duur: 5 jaar
 • Vrijstelling van terugbetaling kapitaal: 1 jaar
 • Maandelijkse afbetalingen
 • Waarborgen: geen
 • Rentevoet: 0%

De premie

Voorwaarde

U kunt een premie krijgen voor "een eerste installatie" in of een verhuis naar een "prioritaire zone' (ook bij bij een verhuis van een prioritaire zone naar een andere prioritaire zone als de premie voordien nog niet was aangevraagd). Zowel loontrekkende (bijvoorbeeld in een wijkgezondheidscentrum) als zelfstandige huisartsen kunnen de premie aanvragen.

Een eerste installatie is:

Een prioritaire zone is:

 • een zone voor positief grootstedelijk beleid afgebakend in het kader van het grootstedenbeleid;
 • of een zone met:
  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners;
  • of minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.

Controleer of uw regio een prioritaire zone is.

Aanpassing prioritaire zones 2017-2018

De minister heeft de ingediende aanvragen onderzocht en beslist welke zones prioritair worden van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2018.

Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden voor een uitbreiding van prioritaire zones vanaf 1/6/2017.

Eigenschappen van de premie

De premie is eenmalig en bedraagt 20.000 euro.

De huisarts moet de premie alleen terugbetalen, als hij/zij binnen de 5 jaar na vestigingsdatum zijn/haar huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone. Het bedrag van de premie wordt in dat geval teruggevorderd:

 • zonder aanrekening van interest,
 • evenredig met het aantal volledige, nog niet begonnen jaren die de arts nog moest doorlopen terwijl hij/zij moest voldoen aan de installatievoorwaarden.

Hoe de premie en/of de lening aanvragen?

Met dit aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen voor een renteloze lening en/of premie.

Stuur uw formulier en de bijlagen naar info@impulseo.vlaanderen of naar een van de steunpunten voor de ondersteuning van huisartsen.