Een kwaliteitshandboek opstellen als centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Centra voor geestelijke gezondheidszorg moeten een kwaliteitshandboek opstellen. U hoeft ons dat handboek niet op te sturen. U moet het wel op elk moment kunnen voorleggen aan de inspecteurs of auditoren. Zorg en Gezondheid kan het ook altijd opvragen.

Het kwaliteitshandboek bevat 3 grote hoofdstukken:

 • het kwaliteitsbeleid
 • het kwaliteitsmanagementsysteem
 • de zelfevaluatie

1. Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid omvat minimaal de missie, de visie, de doelstellingen en de strategie om de kwaliteit van de zorgverlening in het CGG te garanderen. Het legt ook uit hoe die doelen zullen bereikt worden.

Het kwaliteitsbeleid kent ook een aantal klinische performantie-indicatoren. Het zijn aspecten in de zorg die een bijzondere maatschappelijke waarde hebben. Ze geven bijvoorbeeld een indicatie van de processen die een cliƫnt doorloopt.

2. Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft hoe de instelling het kwaliteitsbeleid in de instelling stuurt. Het systeem bestaat uit:

 • de organisatorische structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • procedures: een lijst van alle bestaande en gevalideerde procedures in het ziekenhuis.

3. Zelfevaluatie

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsdecreet gaat over de zelfevaluatie van het CGG. De zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten van de voorziening. Het CGG voert die evaluatie zelf uit. In een korte tekst geeft het CGG een omschrijving van de aanleiding voor bepaalde verbeteracties hoe ze de problemen zullen aanpakken, de resultaten en resterende knelpunten.

In die zelfevaluatie toont het CGG minimaal aan:

 • Hoe het op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van zorg?
 • Hoe het de verzamelde en geregistreerde gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren?
 • Welk stappenplan met tijdspad het opstelt om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken?
 • Hoe en met welke frequentie het evalueert of de kwaliteitsdoelstellingen bereikt zijn?
 • Welke stappen het ziekenhuis onderneemt indien een kwaliteitsdoelstelling niet bereikt is?

De zelfevaluatie bevat ook minimaal:

 • een periodieke evaluatie van de klinische performantie
 • een periodieke evaluatie van de operationele performantie
 • een periodieke evaluatie door de gebruikers
 • een periodieke evaluatie door de medewerkers