Een kwaliteitshandboek en kwaliteitsplanning opstellen in een ouderenzorgvoorziening

Een ouderenzorgvoorziening moet een kwaliteitshandboek opstellen. Uit dat handboek moet blijken hoe de voorziening zal voldoen aan de sectorale minimale kwaliteitseisen die voor de voorziening geformuleerd zijn als bijlage van het kwaliteitsdecreet.

Het handboek opstellen

In het kwaliteitshandboek neemt u drie grote delen op:

  1. de inleiding;
  2. het uitgeschreven kwaliteitsbeleid: het kwaliteitsbeleid omvat minimaal de missie, de visie, de doelstellingen en de strategie om de kwaliteit van de zorgverlening in het woonzorgcentrum te garanderen.
  3. het kwaliteitssysteem: het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft hoe de instelling het kwaliteitsbeleid in de instelling stuurt. Het systeem bestaat uit:
    • de organisatorische structuur, met o.a. verantwoordelijkheden en functieomschrijvingen, de overleg- en communicatiekanalen, de middelen voor personeel en kwaliteitsmethodieken;

    • procedures: een lijst van alle bestaande en gevalideerde procedures in het woonzorgcentrum, bijv. voor onthaal en opname, doorverwijzing, schoonmaak, klachten etc.

Het kwaliteitsjaarverslag opstellen

U stelt een jaarplan over kwaliteit op. Daarin beschrijft u welke activiteiten u het komende jaar zult ondernemen om de kwaliteit in uw voorziening te verbeteren. Er staat meteen ook bij hoe u die activiteiten zult organiseren.

Ter beschikking houden

Het jaarverslag en de kwaliteitsplanning hoeft u niet te bezorgen aan Zorg en Gezondheid. U moet ze in de voorziening ter beschikking houden.