Een kleinstedelijke afdeling melden van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Als een meerderheid van zorgaanbieders, binnen een gebied van een kleine stad, opdrachten wenst uit te voeren van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) rond de organisatie van het multidisciplinair overleg, dan moeten ze dat melden aan het betrokken SEL en aan Zorg en Gezondheid. Dit vormt dan een zogenaamde "kleinstedelijke afdeling".

In dat geval sluit een SEL een samenwerkingsovereenkomst af met de kleinstedelijke afdeling van dat SEL.

Voorwaarden voor een kleinstedelijke afdeling van een SEL

Werkgebied

Het werkgebied van een kleinstedelijke afdeling van een SEL is een gebied van een kleine stad zoals vermeld in het zorgregiodecreet.

Samenstelling

Een kleinstedelijke afdeling van een SEL bestaat uit een meerderheid van zorgaanbieders die actief zijn in het gebied van een kleine stad. Die zorgaanbieders behoren tot de categorieën van zorgaanbieders die in een SEL moeten vertegenwoordigd zijn.

Hoe melden?

Stuur dit formulier voor de melding van een kleinstedelijke afdeling naar Zorg en Gezondheid.

Samenwerkingsovereenkomst sluiten

Het SEL ondersteunt de kleinstedelijke afdeling(en) op logistiek of financieel vlak of door personele middelen bij de uitvoering van deze opdrachten.

Die ondersteuning wordt bevestigd in een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst die het SEL met een kleinstedelijke afdeling van het SEL afsluit.

Contact over eerste lijn
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
België