Een klacht melden

Een klacht over een erkende zorgvoorziening of partnerorganisatie van Zorg en Gezondheid

Heeft u een klacht over een voorziening of organisatie die Zorg en Gezondheid erkent of subsidieert?

  • Dien uw klacht altijd eerst bij de voorziening of organisatie zelf in. Sommige voorzieningen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, hebben een eigen ombudsdienst. Een ombudsdienst is gebonden door het beroepsgeheim en moet de neutraliteit en onafhankelijkheid waarborgen bij de behandeling van uw klacht.
  • Vindt u geen ombudsdienst, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening.
  • Een klacht over de ombudsdienst zelf (bijvoorbeeld als u geen reactie krijgt van de ombudsdienst) kan u wel rechtstreeks bij ons indienen.
  • Wil u liever niet rechtstreeks bij de voorziening of organisatie uw klacht indienen, stuur dan uw klacht naar de klachtenmanagers van Zorg en Gezondheid. Wij nemen contact op met de voorziening over de ingediende klacht. Is er een vermoeden dat de erkenningsnormen overschreden zijn? Dan kunnen wij afhankelijk van de klacht Zorginspectie inschakelen.
  • Opgelet: wij zijn niet bevoegd voor de medische behandeling die u krijgt van een zorgverlener, bijvoorbeeld een arts. Dien uw klacht in bij de ombudsdienst van de zorgvoorziening. Ingeval een bemiddeling geen oplossing biedt, dan zal de ombudsman u verder inlichten over verdere klachtmogelijkheden.

Een klacht over Zorg en Gezondheid 

Een klacht over Zorg en Gezondheid? Over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Signaleer uw klacht aan de klachtenmanager. Die zal uw klacht onderzoeken en proberen om u binnen de 45 dagen een antwoord te geven.

Thema Klachtenmanager Onderwerp
Preventie Reinhilde van eeckhoudt
reinhilde.vaneeckhoudt@vlaanderen.be
bv. over een preventiecampagne van de Vlaamse overheid, de bevolkingsonderzoeken, gesubsidieerde organisaties die werken rond preventie

Ouderenzorg (planning en kwaliteit)

Ouderenzorg (prijzen en financiering)

Woonzorglijn

financieringouderenzorg@vlaanderen.be

bv. over de dienstverlening in uw dagverzorgingscentra, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf  
Eerstelijn eerstelijn@vlaanderen.be bv. over de ondersteuning voor huisartsen of de werking van uw huisartsenkring.
Thuiszorg thuiszorg@vlaanderen.be bv. over de dienstverlening van uw dienst voor gezinszorg, schoonmaakhulp of oppashulp. Klachten over de behandeling die u krijgt van een thuisverpleegkundige dient u in bij de Dienst voor geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC).
Gezondheidszorgberoepen Marjan Mannaert
marjan.mannaert@vlaanderen.be
bv. over de behandeling van uw erkennings- of registratieaanvraag, de behandeling van uw stageplan of stageverslag
Ziekenhuizen en niet-dringend liggend ziekenvervoer Christine Van Der Heyden
christine.vanderheyden@vlaanderen.be
bv. over de structurele werking van een ziekenhuis (een klacht over de erkenningsnormen). Wij zijn niet bevoegd voor klachten over de medische behandeling die u krijgt. Dien uw klacht altijd eerst in bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
Geestelijke gezondheidszorg Nele Roelandt
nele.roelandt@vlaanderen.be
bv. centra geestelijke gezondheidszorg, initiatieven beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, vlaams overlegplatform geestelijke gezondheid en revalidatieovereenkomsten
Infectieziekten en vaccinaties Dirk Wildemeersch
Dirk.Wildemeersch@vlaanderen.be
bv. over het optreden bij een lokale uitbraak van een besmettelijke ziekte, over een vaccin dat aan uw kind wordt gegeven door het CLB of Kind en Gezin
Milieu en gezondheid Koen Schoeters
koen.schoeters@vlaanderen.be
bv. over vervuilers in uw omgeving, schadelijke stoffen, straling
Vlaamse sociale bescherming Ilona Nijs
ilona.nijs@vlaanderen.be
bv. over de zorgpremie die u moet betalen, de zorgbudgetten die u al dan niet krijgt, de boete die u moet betalen
Vlaamse Zorgkas Leen Potloot
leen.potloot@vlaanderen.be
bv. over uw aansluiting bij de Vlaamse Zorgkas of de dienstverlening van de Vlaamse Zorgkas
Cijfers en sterftecertificaten Beleidsinformatie-data.dwvg@vlaanderen.be  

 

Bent u niet tevreden met hoe de klachtenmanager uw klacht behandelt, dan kunt u ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Meldpunten voor klachten

Voor sommige klachten of voorzieningen bestaan aparte meldpunten: