Een jaarverslag indienen als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking

Een erkende partnerorganisatie of een organisatie met terreinwerking moet ieder jaar een jaarverslag indienen van het vorige werkingsjaar om in aanmerking te blijven komen voor subsidies. Als in het jaarplan staat dat u de registratiegegevens van acties en initiatieven doorgeeft via CIRRO, hoeft u geen jaarverslag in te dienen.

Het jaarverslag bevat:

  • een samenvatting;
  • de gegevens die nodig zijn om aan de hand van de evaluatiecriteria de uitvoering van de acties te kunnen beoordelen.

De structuur van het jaarverslag moet afgestemd zijn op dat van het jaarplan.

Hoe indienen?

Stuur uiterlijk op 31 maart het jaarverslag naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en uw contactpersoon binnen Zorg en Gezondheid.

Hoe gaat het verder?

  • op basis van het jaarverslag en het financieel verslag maakt Zorg en Gezondheid jaarlijks een verslag op van de voortgang van de beheersovereenkomst: de jaarafrekening;
  • Zorg en gezondheid bepaalt in de jaarafrekening ook de reserveopbouw;
  • u ontvangt een kopie van deze jaarafrekening;
  • nadat de jaarafrekening werd verstuurd, wordt in voorkomend geval het saldo uitbetaald of een deel van de subsidie teruggevorderd.