Een jaarverslag indienen als lokaal multidisciplinair netwerk

De initiatiefnemers van een lokaal multidisciplinair netwerk moeten jaarlijks een financiële verantwoording en een inhoudelijk eindverslag indienen over hun werking. Daarmee verantwoordt u de besteding van de subsidie. De vereisten staan omschreven in artikel 11 van het subsidiebesluit.

pdf bestandMB-subsidie-LMN2018.pdf (4.71 MB)

De verantwoordingsstukken indienen

Stuur uiterlijk op 30 april uw jaarverslag en financiële verantwoording naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

De behandeling van uw dossier

Als het jaarverslag en het financieel verslag goedgekeurd wordt, krijgt u het saldo van de subsidie uitbetaald. Wordt het niet goedgekeurd, dan kan het saldo (gedeeltelijk) ingehouden worden.