Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een diploma van buiten de EER

Wil u in België een gezondheidszorgberoep uitoefenen en hebt u een diploma van buiten de EER, dan zijn dit uw opties:

- is uw diploma gelijkgesteld (academische gelijkwaardigheid) in één van de landen van de EER én bent u een EU-onderdaan, vraag dan de erkenning van uw beroep aan bij Zorg en Gezondheid

- bent u getrouwd met een EU-onderdaan, vraag dan de gelijkwaardigheid van uw diploma aan bij NARIC (National Acadmic Recognition Information Centre) van de Vlaamse overheid. Daarna vraagt u de erkenning van uw beroep aan bij de Zorg en Gezondheid.

- in alle andere gevallen vraagt u eerst de gelijkwaardigheid van uw diploma aan bij NARIC (National Acadmic Recognition Information Centre) van de Vlaamse overheid. Daarna vraagt u een visum aan bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Uw aanvraag behoort niet tot de bevoegdheden van Zorg en Gezondheid.