Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma van binnen de EER of gelijkgesteld in de EER

Wanneer aanvragen?

Vraag de erkenning aan voor uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid als u:

 1. een diploma hebt voor uw gezondheidszorgberoep en uw beroep permanent wil uitoefenen in België
 2. u uw diploma behaald hebt in één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 27 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 3. of uw diploma is gelijkgesteld in een land van de EER én u bent een Europees onderdaan 

Hebt u een specialisatie in uw beroep, vraag dan eerst de erkenning aan voor uw basisberoep en daarna voor uw specialisatie.
Tandartsen hebben in België altijd een specialisatie nodig: als algemeen tandarts, orthodontist of parodontoloog.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier van uw beroep per post of via e-mail naar Zorg en Gezondheid:

Voor informatie over de bijhorende documenten kan u alles terugvinden op het aanvraagformulier van het gewenste zorgberoep.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen (Opgelet: in 1 .pdf document, die bij voorkeur kleiner is dan 10 MB):

- naar internationaal.niet-universitair@vlaanderen.be voor de volgende zorgberoepen:

 • zorgkundigen
 • vroedvrouwen
 • verpleegkundigen
 • bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen
 • paramedische beroepen
 • kinesitherapeuten
 • bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie

- naar internationaal.universitair@vlaanderen.be voor de volgende zorgberoepen:

 • artsen
 • arts-specialisten
 • huisartsen
 • tandartsen
 • tandarts-specialisten
 • apothekers

Indien u uw aanvraag via e-mail verstuurt, moet u geen exemplaar via de post versturen.

Indien u uw aanvraag niet via e-mail verstuurt, kan u uw dossier per post versturen naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse Zorgkas & Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw dossier volledig is. Is uw dossier niet volledig, dan contacteren wij u per e-mail of brief en zeggen we wat u nog moet opsturen.
 2. Zodra uw dossier volledig is, kan de procedure tot het verkrijgen van uw erkenning worden opgestart.
  • Voor beroepen die zijn opgenomen in de Europese richtlijn 2005/36/EG, gebeurt de erkenning meteen.
  • Voor de overige beroepen moeten wij het dossier ter advies voorleggen bij de erkenningscommissie van het beroep. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om compenserende maatregelen. De commissie kan ook bijkomende documenten opvragen en/of u uitnodigen om gehoord te worden.
 3. Wij sturen u het advies, of bij positief advies, onmiddellijk het ministerieel erkenningsbesluit, via mail.  
 4. Na uw erkenning zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid u een visum opsturen. Dat hoeft u niet meer aan te vragen. Het visum is het attest dat u de toestemming geeft om het gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen.
 5. Als arts kan u zich na het verkrijgen van uw visum inschrijven bij de Orde der artsen.
 6. Als apotheker kan u zich na het verkrijgen van uw visum inschrijven bij de Orde der apothekers.
 7. Om een RIZIV-nummer aan te vragen, neemt u rechtstreeks contact op met het RIZIV.

Europees onderdaan: definitie

 1. Iedereen die de nationaliteit heeft van één van de 27 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 2. U wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor één van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan.
 3. Indien u getrouwd/wettelijk samenwonend bent met een Europees onderdaan en gevestigd in België dan komt u ook in aanmerking als Europese onderdaan.
Contact

Bel +32 2 553 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.