Een gezondheidszorgberoep uitoefenen met een buitenlands diploma van binnen de EER of gelijkgesteld in de EER

Wanneer aanvragen?

Vraag de erkenning aan voor uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid als u:

 1. een diploma hebt voor uw gezondheidszorgberoep en uw beroep wil uitoefenen in België.
 2. u uw diploma behaald hebt in een van  de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.
 3. of uw diploma is gelijkgesteld in een land van de EER én u bent een Europees onderdaan.  

Hebt u een specialisatie in uw beroep, vraag dan eerst de erkenning aan voor uw basisberoep en daarna voor uw specialisatie.
Tandartsen hebben in België altijd een specialisatie nodig: als algemeen tandarts, orthodontist of parodontoloog.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier van uw beroep naar Zorg en Gezondheid:

Voeg deze bewijsstukken toe:

 • Een motivatiebrief;
 • Een kopie van uw originele diploma’s, getuigschriften of andere bewijsstukken van uw beroepsopleiding;
 • Het officiële programma van uw opleiding;
 • Een kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart of paspoort;
 • Een getuigschrift van goed gedrag en zeden afgeleverd door de bevoegde instanties van de lidstaat van herkomst of de lidstaat waar u het laatst hebt gewoond. Dit getuigschrift moet minder dan drie maanden oud zijn. Opgelet: enkel het originele exemplaar is geldig;
 • Uw curriculum vitae, voornamelijk over uw beroepsactiviteiten en met vermelding in welk(e) land(en) u deze activiteiten uitoefende en/of met tewerkstellingsattesten;
 • Een certificaat van professioneel goed gedrag afgeleverd door de betrokken beroepsorganisatie (enkel voor de betrokken personen). Dit getuigschrift moet minder dan drie maanden oud zijn. Opgelet: enkel het originele exemplaar is geldig;
 • Een conformiteitsattest aan de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar het diploma werd behaald (Dit belangt de diploma’s aan behaald binnen de EU en wordt meestal door het Ministerie van Volksgezondheid afgeleverd.) Indien uw diploma niet conform is aan de Europese richtlijn, gelieve ons attesten van werkervaring op te sturen.

Opgelet: alle toegevoegde bewijsstukken dienen naar het Nederlands vertaald te worden door een officieel vertaalbureau of beëdigd vertaler. Stuur niet alleen de vertalingen op, maar ook de kopieën van uw originele documenten. Deze mogen via e-mail worden verstuurd. Originele documenten dienen verstuurd te worden per post en niet via e-mail.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw dossier volledig is. Is uw dossier niet volledig, dan contacteren wij u per e-mail of brief en zeggen we wat u nog moet opsturen.
 2. Zodra uw dossier volledig is, kan de procedure tot het verkrijgen van uw erkenning worden opgestart. 
  • Voor beroepen die zijn opgenomen in de Europese richtlijn 2005/36/EG, gebeurt de erkenning meteen.
  • Voor de overige beroepen moeten wij het dossier ter advies voorleggen bij de erkenningscommissie van het beroep. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om compenserende maatregelen. De commissie kan ook bijkomende documenten opvragen en/of u uitnodigen om gehoord te worden.
 3. Wij sturen u het advies, of bij positief advies, onmiddellijk het ministerieel erkenningsbesluit, via mail.  
 4. Na uw erkenning zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid u een visum opsturen. Dat hoeft u niet meer aan te vragen. Het visum is het attest dat u de toestemming geeft om het gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen .
 5. Als arts kan u zich na het verkrijgen van uw visum inschrijven bij de Orde der artsen.
 6. Als apotheker kan u zich na het verkrijgen van uw visum inschrijven bij de Orde der apothekers.
 7. Om een RIZIV-nummer aan te vragen, neemt u rechtstreeks contact op met het RIZIV.

 

Europees onderdaan: definitie

 1. Iedereen die de nationaliteit heeft van een van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 2. U wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor een van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan,
 3. Indien u getrouwd/wettelijk samenwonend bent met een Europees onderdaan en gevestigd in België dan komt u ook in aanmerking als Europese onderdaan.
Contact

Bel +32 2 553 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.