Een gelijkwaardigheidsattest of conformiteitsattest aanvragen voor uw gezondheidszorgberoep

Wie in een Europees land een gezondheidszorgberoep wil uitoefenen met een Belgisch diploma, heeft een gelijkwaardigheidsattest of conformiteitsattest nodig. Daarmee toont u aan dat uw opleiding voldoet aan de Europese richtlijnen voor dat beroep. Vraag dat aan bij Zorg en Gezondheid. Het gaat over deze beroepen:

 • Artsen: basistitels, huisartsen en artsen-specialisten
 • Tandartsen: basistitels en orthodontisten
 • Apothekers: basistitels
 • Kinesitherapeuten: basistitels
 • Verpleegkundigen, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, orthoptisten - optometristen, podologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

Hoe aanvragen?

Vul dit formulier in en stuur het naar Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel.

Voeg bij het formulier:

 • Een kopie (recto-verso) van de identiteitskaart of het paspoort;

 • Een kopie van uw diploma’s, getuigschriften, ministerieel besluit of andere bewijsstukken van uw beroepsopleiding;

 • Enkel voor vroedvrouwen: een kopie van de attesten van slagen van alle studiejaren van de opleiding tot vroedvrouw en eventueel een kopie van het diploma of het attest van slagen van de studiën voor het behalen van het diploma gegradueerde verpleger/verpleegster of van Bachelor in de verpleegkunde.

Een certificaat van goed professioneel gedrag (CCPS-attest) aanvragen

Hebt u een certificaat van goed professioneel gedrag (ook wel gekend als attest van "good standig" of CCPS-attest) nodig? Dat kunt u aanvragen bij: