Een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis regelen

De uitvoering en controle op de gedwongen opname valt volledig onder de bevoegdheid van Zorginspectie.

Bescherming van geesteszieke patiënten

In Vlaanderen zijn er 29 ziekenhuizen bevoegd om geesteszieke patiënten op te nemen:

pdf bestandLijst ziekenhuizen met gedwongen opname (70 kB) 

De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke beschrijft de voorwaarden en (spoed)procedures over de gedwongen opname van een geesteszieke. De wet specificeert onder andere:

  • de behandeling in het ziekenhuis
  • de verpleging in een gezin
  • de rechtsmiddelen
  • de strafbepalingen

Voorschriften voor psychiatrische diensten

Het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke bepaalt de voorschriften voor de psychiatrische diensten die geesteszieken opnemen voor wie een beschermingsmaatregel geldt. U vindt er ook de informatie over de aanstelling van een arts-diensthoofd voor gedwongen opname.

Toezicht

De controle of instellingen de voorschriften over gedwongen opname wel naleven, gebeurt door:

  • de procureur des Konings en de vrederechter,
  • de artsen, inspecteurs of psychiaters van het agentschap Zorginspectie.

Dat toezicht houdt onder meer in het opvolgen van jaarverslagen en de melding van gedwongen opnames:

  • De psychiatrische diensten moeten een jaarverslag opmaken met de lijst van de patiënten die, ten gevolge van een beschermingsmaatregel, in de dienst worden opgenomen.
  • De directeur van de instelling of, naar gelang het geval, de persoon aangewezen om de zieke te bewaken, deelt onder andere aan de artsen/inspecteurs/psychiaters de datum en het uur mee waarop de beschermingsmaatregel ten uitvoer is gelegd of waarop er een einde is aan gemaakt.

Meer info

Zorginspectie
Tel: 02 553 34 34
E-mail: contact@zorginspectie.be