Een erkenning als zorgvernieuwend initiatief voor activering of psychiatrische zorg in de thuissituatie

Erkenning als zorgvernieuwend initiatief voor activering

Een initiatief van beschut wonen zal vanaf 2019 naast de erkenning van de begeleidings- en huisvestingscapaciteit ook beschikken over een erkenning als zorgvernieuwend initiatief voor activering. Onder activering verstaan we: de oriëntatie naar en begeleiding van de zorggebruiker bij de meest passende activiteit op de domeinen werk, vorming, vrijetijd en ontmoeten.

Automatische erkenning

De initiatieven van beschut wonen hoeven voor deze erkenning geen aanvraag indienen bij Zorg en Gezondheid. Deze erkenning verlenen we automatisch aan de IBW voor de resterende duur van hun erkenning.

Erkenning als zorgvernieuwend initiatief voor psychiatrische zorg in de thuissituatie

Daarnaast wordt vanaf 2019 ook een erkenning als zorgvernieuwend initiatief voor psychiatrische zorg in de thuissituatie ingevoerd.

Deze erkenning kennen we toe aan de initiatieven van beschut wonen die al voor 31 december 2018 financiering krijgen voor de opdracht psychiatrische zorg in de thuissituatie.

Automatische erkenning

De IBW hoeven geen aanvraag in te dienen voor deze erkenning bij Zorg en Gezondheid. Deze erkenning verlenen we automatisch  aan de IBW voor de resterende duur van hun erkenning.