Een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis(dienst) verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend psychiatrisch ziekenhuis(dienst) een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen. U zult daarvoor een bericht krijgen van Zorginspectie. In dat bericht kondigt Zorginspectie een audit aan en zal men u vragen een aantal documenten op te sturen.

Afhankelijk van het resultaat van de audit, zal Zorg en Gezondheid beslissen of en voor hoe lang (max. 6 jaar) uw erkenning verlengd wordt.