Een erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief beschut wonen verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend  psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief beschut wonen een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag per mail naar de dossierbehandelaar of naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. U voegt bij uw aanvraag:

  • een gedateerde en ingevulde vragenlijst die Zorg en Gezondheid zal opsturen
  • en aantal documenten die we zullen opvragen

Op het moment van uw aanvraag is de erkenning van rechtswege voorlopig verlengd tot een definitieve beslissing wordt genomen.

De behandeling van uw aanvraag

  • Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, vragen we Zorginspectie een inspectiebezoek uit te voeren. U ontvangt van Zorginspectie een bericht krijgen waarin de inspectie wordt aangekondigd.
  • Afhankelijk van het resultaat van de inspectie beslist Zorg en Gezondheid of en voor hoe lang (max. 6 jaar) uw erkenning verlengd wordt. Wordt uw verlenging niet erkend, dan kunt u een bezwaar aantekenen tegen het voornemen tot schorsing of het voornemen tot weigering van de verlenging van de erkenning.

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen